Home > Tehnologii > Masura si control

Echipamente de masura si control

Controlul proceselor trebuie efectuat cu echipamente adecvate domeniului de masurare si specificul produselor.
Materialele din care sunt confectionate echipamentele de masura si control in zona de contact cu produsele alimentare nutrebuie sa contamineze sau sa modifice caracteristicile calitative ale acestora.
Verificarea si etalonarea se va face periodic conform procedurilor si in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Intretinerea si igienizarea echipamentelor de masura si control se va face conform instructiunilor specifice pentru fiecare in parte, asigurandu-se ca nu se produc contaminari.