Home > CSR > Laborator

Laborator

Laboratorul este un sector în cadrul S.C. Cotnari S.A. conceput astfel încât să respecte condiţiile tehnologice de lucru, condiţiile de biosecuritate pentru personal, evitarea interferenţelor şi a incompatibilităţilor în fluxul analitic, în conformitate cu cerinţele legislative comunitare pentru activitatea de laborator.
Activitatea laboratorului este axatǎ pe efectuarea analizelor fizico-chimice şi microbiologice a vinului, acţiuni de supraveghere a stării de igienă în cadrul S.C. Cotnari S.A., efectuarea testelor de sanitaţie.
Laboratorul S.C. Cotnari S.A.are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
•    Efectuează determinări fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice
•    Emite buletine de analiză pentru vinurile destinate comercializării pe piaţa
internă;
•    Efectuează teste de sanitaţie specifice monitorizării stării de igienă,
•    Efectuează determinări impuse de legislaţia metrologică.

Metodele şi tehnicile analitice folosite sunt la nivelul celor reglementate sau acceptate de organismele internaţionale de profil (ISO, CODEX ALIMENTARIUS, AOAC, NORME U.E., STANDARDE OIV, etc.).
Laboratorul S.C. Cotnari S.A. colaborează cu alte laboratorare specializate din domeniul viti-vinicol în vederea unei perfecţionări continue atât a metodelor de analiză cât şi a personalului.