Home > Home > Podgorii
Cotnari

Podgorii

In Romania vita-de-vie se cultiva, cu precadere, in arealele consacrate traditional acestei activitati, situate mai ales in zona colinara, pe nisipuri, precum si pe alte terenuri cu conditii favorabile, denumite areale viticole, care sunt supuse delimitarii teritoriale.
(1)Plantatiile de vita - de-vie se grupeaza, teritorial, in zone viticole, regiuni viticole, podgorii, centre viticole si plaiuri viticole.
(2)Plantatiile de vita - de-vie situate in afara perimetrului delimitat al podgoriilor si centrelor viticole sunt considerate vii razlete.
(3)Incadrarea zonelor viticole, a podgoriilor si centrelor viticole romanesti in zonele viticole ale Uniunii Europene se realizeaza pe baza studiilor intreprinse de institutiile autorizate ale statului roman.
 

(1) Din patrimoniul viticol national fac parte urmatoarele categorii de plantatii si terenuri:
a)plantatiile de vita - de-vie roditoare, plantatiile de portaltoi, plantatiile – mama furnizoare de coarde-altoi sau de butasi pentru inradacinare si scolile de vite;
b)terenurile din arealele viticole rezultate in urma defrisarii viilor, aflate in perioada de pregatire pentru plantare;
c)alte terenuri din interiorul arealelor viticole care, prin amplasarea lor, completeaza sau unesc masivele viticole existente si care prezinta conditii pentru a fi cultivate cu vita - de-vie.
(2) Terenurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) reprezinta rezerva pentru cultivare cu vita - de-vie.
Arealele viticole delimitate pentru producerea vinurilor, a produselor pe baza de must si vin si a strugurilor de masa cu denumire de origine cuprind terenurile situate intr-o podgorie sau intr-un centru viticol care, datorita conditiilor naturale, soiurilor de vita - de-vie cultivate si tehnologiilor de cultura aplicate, permit obtinerea unor produse de inalta calitate, caracterizate prin originalitatea insusirilor de calitate care le recomanda sa poarte denumirea locului in care au fost produse.
 

(1)Lista soiurilor de vita-de-vie admise in cultura se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru fiecare regiune viticola, podgorie, centru viticol si directie de productie, pe baza propunerilor facute de Oficiul National al Viei si Vinului, denumit in continuare O.N.V.V., impreuna cu Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit in continuare O.N.D.O.V., si de asociatiile de producatori.
(2)Pentru obtinerea vinurilor cu denumire de origine controlata se stabileste o lista a soiurilor pentru fiecare dintre denumirile de origine controlata aprobate.
Infiintarea plantatiilor de vita - de-vie se face in areale viticole delimitate din podgorii si centre viticole, cu exceptia plantatiilor infiintate pentru consumul familial sau in scop ornamental.
 

(1)In arealele viticole sau in extravilanul localitatilor din afara arealelor viticole infiintarea de plantatii de vita - de-vie pe o suprafata de peste 0,1 ha de operator economic sau de familie si extinderea peste aceasta limita a celor existente se pot face numai in baza autorizatiei de plantare, eliberata de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru obtinerea autorizatiei de plantare pe suprafete mai mari de 3 ha este necesara prezentarea de catre solicitant a unui proiect de infiintare a plantatiei viticole, avizat de unitatea de cercetari vitivinicole din zona.
(2)Autorizatia plantarii/replantarii vitei-de - vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole se elibereaza pe baza unui drept de plantare noua sau de replantare ori de plantare pe o rezerva. Crearea rezervei regionale, judetene si/sau nationale a drepturilor de plantare a vitei - de-vie are scopul de a permite administratiei publice locale si centrale atribuirea dreptului de plantare a vitei - de-vie acelor persoane fizice/juridice care, pe baza unor criterii obiective, vor justifica necesitatea obtinerii acestor drepturi. Dreptul individual de replantare neexercitat intr-o perioada de 8 campanii viticole de la data acordarii inceteaza pentru titularul acestuia. Dreptul individual de plantare noua este valabil pe durata a doua campanii viticole de la data acordarii, dreptul individual de plantare pe rezerva regionala sau judeteana este
valabil pe o durata de 3 campanii viticole de la data alocarii, iar dreptul individual de plantare pe rezerva nationala este valabil pe o durata de doua campanii viticole de la data alocarii. Procedura si conditiile de acordare a dreptului de plantare noua, de replantare ori de plantare pe o rezerva se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3)Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor.
(4)Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor instiinta autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala este situat terenul pentru care s-a eliberat autorizatia de plantare.

Viile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine controlata sunt supuse unui regim de autorizare in vederea respectarii conditiilor de cultura, stabilite prin normele tehnice de producere si comercializare elaborate de O.N.D.O.V., cu consultarea O.N.V.V. si a asociatiilor de producatori din arealul vizat.
Prin lucrarile executate in plantatii nu vor fi distruse sau deteriorate amenajarile pedo - si hidroameliorative.