Home > CSR > Securitate si Mediu

Securitate si Mediu

DECLARAŢIA DE POLITICA A PRESEDINTELUI DIRECTORATULUI PRIVIND CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTELOR

Sistemul de Management al Calităţii şi Siguranţei Alimentelor adoptat de S.C. COTNARI S.A. este în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 22000:2005 şi a sistemului HACCP, pentru domeniul „Fabricarea vinurilor din struguri”.
Politica S.C. COTNARI S.A. este de a furniza consumatorilor/clienţilor produse sigure şi de înaltă calitate şi de a îmbunătăţi permanent nivelul acestora.
S.C. COTNARI S.A. se dedică pentru o îmbunătăţire continuă a vinurilor sale, a serviciilor şi a organizaţiei însăşi prin controlul proceselor, prin împuternicirea angajaţilor de a lua decizii şi prin angajamentul managementului.
Toate activităţile desfăşurate în cadrul S.C. COTNARI S.A. sunt urmărite şi analizate astfel încât obiectivele declarate pentru calitatea şi siguranţa produselor, să fie îndeplinite în concordanţă cu măsurile stabilite.
Măsurile dispuse în cadrul societăţii au în vedere conştientizarea personalului privind politica în domeniul calităţii şi siguranţei produselor, iar politica să fie înţeleasă şi îndeplinită la toate nivelurile de management şi execuţie.
Prin măsurile şi obiectivele stabilite privind calitatea şi siguranţa produselor, urmărim îmbunătăţirea continuă a proceselor de management şi a proceselor aferente furnizării produselor la nivelul de calitate şi siguranţă prestabilit, în concordanţă cu cerinţele clienţilor/ consumatorilor şi a reglementărilor legale.
Avem în vedere ca prin politica aplicată să creştem responsabilitatea individuală a personalului astfel încât produsele furnizate să fie realizat în conformitate cu cerinţele din documentaţiile aplicabile şi cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii şi Siguranţei Alimentelor.
Prin prezenta declaraţie asigurăm că analizele efectuate privind procesele de management şi de execuţie ale produselor au în vedere să determine dacă politicile stabilite sunt adecvate, eficiente şi eficace pentru a permite furnizarea produselor la nivelul de calitate şi siguranţă prestabilit şi la preţuri competitive. Societatea se preocupă permanent de ridicarea nivelului de instruire a personalului, la toate nivelurile şi de implementarea celor mai performante tehnologii în domeniu. De asemenea urmărim îmbunătăţirea politicilor pentru prevenirea acţiunilor adverse calităţii şi siguranţei produselor.
Prin politicile stabilite urmărim creşterea calitativă a activităţilor aferente proceselor de management astfel încât să creştem performanţele calitative şi economice ale societăţii şi a condiţiilor de muncă în echipă.

PRESEDINTE DIRECTORAT
Dr.ec. Deleanu Constantin              10.05.2010