Home > CSR > Standarde
Cotnari

Standarde

   

Locul şi rolul laboratorului în structura SC Cotnari S.A.

În baza atribuţiilor pe care le are laboratorul S.C. Cotnari S.A. informează conducerea unităţii inclusiv şefii de sectoare despre:
o    Valorile parametrilor fizico-chimici organoleptici şi microbiologici analizaţi;
o    Unele modificări ce pot surveni în cazul parametrilor fizico/chimici, organoleptici şi microbiologici ale probelor analizate;
o    Măsurile ce se impun a fi luate în aceste cazuri ;
o    Elaborarea normelor, măsurilor de implementare a noţiunii de siguranţă alimentară, etc.
o    Rezultatele testelor de sanitaţie şi măsurile ce se impun în cazul   neconformităţilor

Conform schemei de relaţii, laboratorul este în strânsă colaborare şi cooperare cu următoarele structuri :

•    Compartimentul Igienă şi Sănătate Publică.
•    Biroul Siguranţa Alimentelor
•    Compartimentul financiar contabil;
•    Biroul Român de Metrologie;
•    USAMV Iasi/Laboratorul de Oenologie;

Relaţiile laboratorului cu structurile superioare  se limitează la relaţii de informare şi implementare a dispoziţiilor primite.
Structurile superioare naţionale şi internaţionale (UNDOV, ONIV, OIV, DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA, BIROUL DE METROLOGIE, SERVICIUL DE SIGURANTA ALIMENTULUI, etc) asigură elaborarea metodelor de analiză specifice precum şi în unele cazuri coordonarea tehnică pentru activitatea de laborator precum şi:
•    verificarea, omologarea şi introducerea în practică a metodelor şi metodologiilor noi de lucru;
•    instruirea periodică a personalului de specialitate din laborator;
•    organizarea de testări inter-laboratoare;
•    participarea la acţiunea de armonizare legislativă şi integrare europeană în domeniul specific.

Structura organizatorică şi managementul la nivelul laboratorului S.C. Cotnari S.A.

Laboratorul S.C. Cotnari S.A. face parte integrantă din structura societăţii fiind amplasat în cadrul Combinatului de Vinificaţie a S.C. Cotnari S.A.

Şeful de laborator este subordonat conducerii unităţii şi conduce întreaga activitate în cadrul laboratorului. Din punct de vedere al organizării manageriale, laboratorul este coordonat de către un şef de laborator cu funcţie de conducere.
Laboratorul SC. Cotnari S.A. este organizat în trei compartimente: Compartimentul Analize uzuale fizico-chimice, Compartimentul Determinări Biochimice Compartimentul Analize Microbiologice.

1.    Compartimentul Analize uzuale fizico-chimice: efectuează determinări rapide ale unor parametri uzuali cu implicaţii în asigurarea unei cât mai bune stabilităţi a vinului

2.    Compartimentul Determinări Biochimice: efectuează analize cu grad de complexitate ridicat necesare cunoaşterii cât mai exacte a caracterisiticilor fizico-chimice a vinului/mustului:

3.     Compartimentul Analize Microbiologice: relizează analize microbiologice în vederea determinării conţinutului total de microorganisme (drojdii, mucegaiuri) în microorganisme a probelor prelavate de pe linia de îmbuteliere sau din vase/cisterne. Analiza microbiologică se efectuează pe baza filtrării prin membrane filtrante conform standardelor în vigoare respectiv OIV – MA - AS4-01 „Analiza microbiologică”
De asemenea în cadrul compartimentului de analize microbiologice se efectuează teste de sanitaţie în vederea aprecierii eficacităţii măsurilor specifice de igienă sau pentru testarea dezinfectanţilor.
 
Responsabilii de analiză sunt specialişti cu studii superioare care coordonează, la nivel de laborator de profil, procesele analitice.
Executanţii de analize sunt persoane cu studii superioare, care îşi desfăşoară activitatea sub stricta supraveghere a responsabililor de analiză de la nivelul laboratorului.
Întregul personal al laboratorului participă activ ca persoane implicate sau angajate în cadrul sistemului calităţii aşa cum este stipulat şi prevăzut în structura şi organizarea sistemului de asigurare a calităţii.